لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    هنجاریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین کودکان دارای نیازهای ویژه به فرزندشان            0000-00-00
2    تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی برحل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    جلوه گر, افسانه    2011-05-28
3    بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستان    کارشناسی ارشد    خسروی, محمدعلی    2011-06-21
4    بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت شناختی- رفتاری همسران جانبازان بر کاهش تنیدگی والدینی همسران وکاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنها    کارشناسی ارشد    غلامی, محمدحسین    2011-09-23
5    مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامی، امید، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب دیده شان    کارشناسی ارشد    بلقان آبادی, مصطفی    2011-10-11
6    بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه ای موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    محمدشریفی, زهرا    2011-11-16
7    بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت مادر- کودک برخلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    جمالی نژادحلیمه جانی, راضیه    2011-11-26
8    اثر بخشی بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    کارشناسی ارشد    خسروشیری, سمیّه    2012-06-15
9    طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر DIR جهت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی دوره اول دبستان    دکتری (Ph.D)    شالیان, رحیم    2012-06-18
10    بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری با سبک تفکر و راهبرد های مقابله ای    کارشناسی ارشد    جلایر, نعیمه    2012-07-01
11    بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان به شیوه cprt برکیفیت تعامل مراقب-کودک و ناایمنی دلبستگی کودکان پسر بی سرپرست و بد سرپرست مقیم خانه های کودک    کارشناسی ارشد    معدنی, صدیقه    2012-07-10
12    بررسی نیمرخ مشکلات رفتاری- هیجانی دانش آموزان و جو مدرسه در مدارس عادی و استعدادهای درخشان    کارشناسی ارشد    بخشی, نگین    2012-07-14
13    تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی سرپرست شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رحیمی نیت, مرتضی    2012-11-20
14    مقایسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی در معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی نسبت به اختلال نارسایی توجّه / فزون کنشی    کارشناسی ارشد    قصبه سیاهکل محله, کلثوم    2012-12-17
15    بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی - حرکتی    کارشناسی ارشد    ذبیحی مداح, ایدا    2012-12-18
16    تاثیر بازی های زبانی در ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان کم شنوای سمعکی و کاشت حلزون شنوایی    کارشناسی ارشد    محمداسماعیل زاده, سحر    2012-12-20
17    بررسی رابطه تعارض خانوادگی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش آموز منزل گریز و عادی    کارشناسی ارشد    حسن زاده, مهدیه    2013-01-20
18    اثربخشی آموزش خانواده درمانی بین نسلی بوئن و خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوان    کارشناسی ارشد    غفوری نسب, جواد    2013-03-12
19    بررسی رابطه نقص نظریه ذهن، مشکلات کاربردشناختی و کارکردهای اجرایی در بیماران میتلا به اسکیزوفرنیا    کارشناسی ارشد    عطائی, بهاره    2013-04-24
20    اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود مشکلات خواندن، کنش های اجرایی و کاهش نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به ADHD    کارشناسی ارشد    حسینی, سمیه    2013-04-27
21    اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    کارشناسی ارشد    ظریف, فاطمه    2013-05-07
22    اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 4 ساله دارای خلق و خوی دشوار و افزایش خود کارآمدی والدگری مادران آنها    کارشناسی ارشد    ناظمی طرقبهی, رفیعه    2013-05-07
23    اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    کارشناسی ارشد    حصارسرخی, ربابه    2013-05-14
24    تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی    کارشناسی ارشد    دیمه کارحقیقی, فرزانه    2013-08-11
25    اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود رابطه‌ی مادر _ کودک و مشکلات رفتاری کودکان    کارشناسی ارشد    طاهری نیا, سمانه    2013-09-21
26    اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر (پذیرش و تعهد) بر بهبود پذیرش کودک بر اضطراب و افسردگی مادران دانش آموزان چند معلولیتی    کارشناسی ارشد    موسی پور, الهام    2014-03-03
27    ارزشیابی برنامه گروه های دوستی در پایه هفتم    کارشناسی ارشد    صادقی, علی    2014-03-10
28    مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودک    کارشناسی ارشد    هوائی, آمنه    2014-06-09
29    بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان ابتدایی    کارشناسی ارشد    حاتمزاده, احسان    2014-06-23
30    مقایسه سازگاری وخودکارآمدی دانش آموزان نابینا وناشنوا درمدارس ویژه وتلفیقی    کارشناسی ارشد    قریب, مریم    2014-06-23
31    تاثیر برنامه آموزش خود تنظیمی بر اساس مدل زیمرمن و کواچ بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی    کارشناسی ارشد    پرهیز, سیده مهدیه    2014-06-30
32    بررسی رابطه موانع شخصی خلاقیت و میزان خلاقیت مربیان مقطع پیش دبستانی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رحمانی, فاطمه    2014-06-30
33    بررسی نقش سبک های هویت در میانجی گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزه پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد    کارشناسی ارشد    زارع, حسن    2014-10-27
34    بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله چند حسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان    کارشناسی ارشد    برکیان, نرگس    2015-01-31
35    مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد    کارشناسی ارشد    صادقی سبزواری, مریم    2015-01-31
36    تأثیراستفاده از گروه های مطالعاتی هدایت شده با محتوای دینی و اخلاقی بر عزت نفس، مسئولیت پذیری و حجاب و عفاف    کارشناسی ارشد    بهزادی نیا, فهیمه    2015-03-14
37    بررسی الگوی جسمی شدگی هیجان ها در بدن انسان در متون منثور فارسی معاصر پایگاه داده های زبان فارسی    کارشناسی ارشد    امامی, نازنین    2015-05-31
38    رابطه بین محیط آموزشی- پژوهشی و ویژگی های شخصیت با اهمال کاری پژوهشی    کارشناسی ارشد    حسینی, سیدعلی اکبر    2015-06-15
39    مقایسه اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری گروهی و بازتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    کارشناسی ارشد    سروری, مهدیه    2015-06-16
40    بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    یوسفی, مهدی    2015-06-20
41    مقایسه اثر بخشی آموزش خود تنطیمی تحصیلی و آموزش منطقی هیجانی الیس بر کاهش خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    غلام زاده, پریسا    2015-06-20
42    اثر بخشی یادگیری مغز محور بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    کمالی حسین زاده, فاطمه    2015-12-20
43    اثربخشی برنامه بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر- کودک و خودکارآمدی والدینی مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    کارشناسی ارشد    ذبیحی, مرضیّه    2016-03-03
44    مقایسه انواع مشکلات توجه در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی با دانش آموزان عادی دوره ابتدایی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    شخصی خازنی, مریم    2016-06-11
45    نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی    کارشناسی ارشد    مسبوق بقمچ, مریم    2016-06-14
46    اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    کارشناسی ارشد    عیدگاهیان طرقبه, نفیسه    2016-06-14
47    رابطه مثبت اندیشی و مهارتهای ارتباطی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    افخمی, نرگس    2017-01-03
48    بررسی نیازهای تربیت جنسی کودکان از منظر تجارب زیسته مادران    کارشناسی ارشد    فلکیان, محدثه    2017-03-14
49    تجربه زیسته استادان گروه های علوم انسانی از شیوه های ارزشیابی‌ دانشجویان و پیامدهای روان‌شناختی آن    کارشناسی ارشد    ناصری, فاطمه    2017-05-06
50    بررسی تاثیر تقوا (حفظ حدود در روابط زن و مرد نامحرم) در دستیابی به آرامش و دوری از اضطراب بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی    کارشناسی ارشد    طاهری, زهرا    2017-09-20