1. سید محسن اصغری نکاح , نرگس کاریزنوئی , نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان , 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
 2. سید محسن اصغری نکاح , چرایی و چگونگی پیشگیری از اختلالات ویژه یادگیری به مثابه معلولیتی پنهان ( با تمرکز بررویکرد زبانشناختی به اختلال ویژه خواندن) , دومین همایش پیشگیری از معلولیت ها , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
 3. سید محسن اصغری نکاح , خلاقیت زدایی مضاعف ازکودکان در دوره دبستان تحت عنوان تیزهوشان: چالش موجود و راهکارهای برون رفت , چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری در آموزش , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹
 4. سمیه خدیوی زند , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 5. سید محسن اصغری نکاح , آسیه حیدری , کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده , سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 6. مینا باقری نژاد , سید محسن اصغری نکاح , مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور , سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ا یران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 7. سارا صنعت نگار , حسین حسن آبادی , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد , سومین کنگره سراسری هنردمانی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 8. سید محسن اصغری نکاح , بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) , سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 9. سید محسن اصغری نکاح , تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی , یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 10. سید محسن اصغری نکاح , امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور , چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودکان و نوجوانان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 11. حمیده پورگنابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست , چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 12. سید محسن اصغری نکاح , آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 13. سید محسن اصغری نکاح , آسیه حیدری , مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از منظر مراقبت سلامتی و بهداشت روانی , چهارمین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 14. سید محسن اصغری نکاح , بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده , دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۰۵
 15. سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , نجمه آزادفر , حسین باغ گلی , نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی , کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۳
 16. حسین کریمی , سید محسن اصغری نکاح , کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی , نخستین همایش علمی کودکان استثنایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
 17. سید محسن اصغری نکاح , سعید سعیدی رضوانی , چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای , سومین جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 18. سید محسن اصغری نکاح , درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور , کنگره ملی علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۲۲
 19. سید محسن اصغری نکاح , راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) , بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در توسعه و تامین امنیت روانی - اجتماعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۸
 20. سید محسن اصغری نکاح , گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک , اولین کنگره سراسری روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۰۸