1. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , سید محسن اصغری نکاح , ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۴-۹۷
 2. ربابه حصارسرخی , زهرا طبیبی , سید محسن اصغری نکاح , نادر باقری , اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست , روان شناسی بالینی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۴۸
 3. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 4. شهربانو طالبی , جواد گنجلو , محمد رخشانی , سید محسن اصغری نکاح , مقایسه ی تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری با نقشه های مفهومی دیداری و روش چهره به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکان , پرستاری کودکان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۲-۴۴
 5. سارا کلانی , سید محسن اصغری نکاح , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن , ناتوانی های یادگیری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۶-۸۴
 6. سیدرضا مظلوم , سیدجواد حسینی , حمید رضا بهنام وشانی , سید محسن اصغری نکاح , علی اکبر رئوف صائب , تأثیر برنامه اصلاح شده_آموزش جایگزین پرخاشگری_ برخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۵-۲۴
 7. سید محسن اصغری نکاح , فاطمه جانسوز , فریبا کمالی , سمانه طاهری نیا , وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۵-۲۶
 8. سحر محمداسماعیل زاده , شهلا شریفی , سید محسن اصغری نکاح , حمید طیرانی نیک نژاد , تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک , شنوایی شناسی- Audiology , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۲-۵۹
 9. طیبه ریحانی , زهرا دهقان , رضا شجاعیان , سید محسن اصغری نکاح , حمیدرضا بهنام وشانی , بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۷۷-۸۶
 10. زهرا مرادیان , علی مشهدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۸۶-۲۰۴
 11. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر , پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 12. شیوا زارع زاده خیبری , پروین رفیعی نیا , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده , روان شناسی بالینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۱-۵۱
 13. شیوا زارع زاده خیبری , پروین رفیعی نیا , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۷۱-۳۸۱
 14. ابراهیم امیری , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه , روش ها و مدل های روان شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۷-۵۸
 15. سید محسن اصغری نکاح , زهره عابدی , بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود بازداری پاسخ، برنامه ریزی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه /بیش فعالی , روانشناسی شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۱-۵۱
 16. سید محسن اصغری نکاح , مینا باقری نژاد , بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک , پژوهش در علوم توانبخشی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰
 17. سید محسن اصغری نکاح , مصطفی بلقان آبادی , اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان , روانشناسی افراد استثنایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۴۷-۱۶۸
 18. سید محسن اصغری نکاح , سارا کلانی , علی غنائی چمن آباد , درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیری , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۱۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۳۶-۴۸
 19. سید محسن اصغری نکاح , سمیه بهمن آبادی , صدیقه کاظمی , نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی , شنوایی شناسی- Audiology , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۶۳-۷۳
 20. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۱۶-۱۳۶
 21. منا حیدری پور , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح , رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی , توانبخشی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۴۰-۴۹
 22. حسین حسن آبادی , سارا صنعت نگار , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده , روان شناسی کاربردی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷-۲۴
 23. ملیحه سرابی جماب , حسین حسن آبادی , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم , خانواده پژوهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۶۱-۲۷۲
 24. سید محسن اصغری نکاح , صدیقه کاظمی , سمیه بهمن آبادی , بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۱۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵-۱۷
 25. منا حیدری پور , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتی , پژوهش در علوم توانبخشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۷۱-۵۸۰
 26. فاطمه امیر , حسین حسن آبادی , زهرا طبیبی , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری , مشاوره و روان درمانی خانواده , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۴۷۳-۴۸۹
 27. سید محسن اصغری نکاح , غلامعلی افروز , عباس بازرگان , محسن شکوهی یکتا , کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۱-۴۸
 28. مصطفی بلقان آبادی , حسین حسن آبادی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه , یافته های نو در روانشناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۱۳-۱۲۱
 29. ملیحه سرابی جماب , حسین حسن آبادی , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۴-۹۳
 30. سید محسن اصغری نکاح , غلامعلی افروز , عباس بازرگان , شکوهی یکتا , تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۲-۵۷
 31. محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح , تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۸۳-۱۱۰
 32. سید محسن اصغری نکاح , کاربردهای آموزشی – ترمیمی بازی های بومی ایران در آموزش و توان بخشی کودکان دارای نیازهای ویژه , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۳-۱۱
 33. سید محسن اصغری نکاح , کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۱۴-۲۵
 34. سید محسن اصغری نکاح , ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۳-۱۱
 35. محمود سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح , مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) , احیا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۹۵-۱۰۹
 36. سید محسن اصغری نکاح , فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری , احیا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۲۵-۳۳
 37. سید محسن اصغری نکاح , ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی , آرامش , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۸-۵۰
 38. سید محسن اصغری نکاح , تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۳۴-۴۳
 39. سید محسن اصغری نکاح , نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی , آرامش , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۸-۱۴
 40. سید محسن اصغری نکاح , گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۱۴-۲۳